Вижте продуктите в количката Поръчка0
Доставка на храна до дома и офиса
Свържете се с нас Запази маса 0887 0887 88
За поръчки 02 437 2101
Пицария Грей - Facebook Пицария Грей - Twitter Пицария Грей - Pinterest

Риба и морски дарове

EU
„ПРИЯТЕЛИ 2004“ООД ПОДПИСА ДОГОВОР BG16RFOP002-2.089-0651-C01 ПО ПРЕЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 лв. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19”

На 13.10.2021г., дружество „ПРИЯТЕЛИ 2004“ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-0651-C01 по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”
Номер и наименование на проекта: № BG16RFOP002-2.089-0651-C01 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Главна цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очаквани резултати:  Постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
Обща стойност: 50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране.
Начало: 13.10.2021 г.
Край: 13.01.2021 г.
EU Program
EU
На 05.07.2021г. Приятели 2004 ООД получи безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 по Схема за набиране на заявления за подкрепа BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“
Номер и наименование на проекта: № BG16RFOP002-2.101-0876 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 
Главна цел на проекта: Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.
Очаквани резултати: В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили подкрепа чрез НАП, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
Обща стойност: 12636,99 лв., от които 10741,44 лв. европейско и 1895,55 лв. национално съфинансиране.
Начало: 05.07.2021 г.
Край: 05.10.2021 г.
EU Program